Xử lý chống thấm cổ ống cấp thoát nước - hệ thống điện bằng vật liệu Sika

Rót vữa Sika Grout GP,Xử Lý Chống Thấm Cổ Ống Cấp Thoát Nước, Hoặc Đường Điện.

Giữa ống nhựa PVC, các đường điện và bê tông có sự co ngót không ăn vào nhau, không có sự liên kết tuyệt đối do đó ta cần xử lý triệt để việc liên kết này để đảm bảo việc chống thấm

Quy trình thi công cổ ống như sau:

- Xử lý đục nhám bê tông bốn xung quanh cổ ống, đường điện ra.

- vệ sinh sạch sẽ.

- Quét kết nối SiKa LaTex hoạc Sika Latex TH

- Rót vữa không co ngót cường độ cao SiKa Grout.

- Bơm SiKa Flex construction hoá chất siêu đàn hồi độ kết dính cao vào bốn xung quanh cổ ống cấp thoát nước.

- Quét 2 lớp SiKa top seal 107 hai thành phần màng chống thấm thẩm thấu tuyệt đối siêu đàn hồi.

Chống thấm sàn mái | Chống thấm sàn vệ sinh | Chong tham san mai | Chong tham san ve sinh