Chống thấm sàn vệ sinh
Chống thấm cổ ống xuyên sàn

Chống thấm cổ ống xuyên sàn

Chống thấm cổ ống xuyên sàn khu vệ sinh cần hết sức lưu ý quy trình, biện pháp thi công. Ngoài ra cũng nên ứng dụng các vật liệu chuyên dụng để chống thấm cổ ống đạt hiệu quả cao nhất như: Băng trương nở, vữa đổ bù và vật liệu kết nối bê tông Cũ - Mới

Chống thấm điểm nối, rãnh

Chống thấm điểm nối, rãnh

Với các điểm nối và rãnh là nguyên nhân chủ yếu gây thấm. Do vậy khi thi công chống thấm đến các điểm nối và rãnh nên thi công cẩn thận và nên chọn các vật liệu phù hợp để có được khả năng chống thấm là tốt nhất

Chống thấm bề mặt sàn và tường

Chống thấm bề mặt sàn và tường

Chống thấm khu vệ sinh rất đơn giản, nhưng việc thi công chống thấm lại cần sự tỉ mỉ và cần sự chính xác. Do vậy khi thi công chống thấm cho khu vực WC cần sử dụng đúng loại vật liệu và biện pháp để đảm bảo được khả năng chống thấm tuyệt đối

Chống thấm công trình cũ

Chống thấm công trình cũ

Chống thấm công trình cũ cần hết sức thận trọng, vì xử lý chống thấm công trình đã qua sử dụng có rất nhược điểm cần xử lý chống thấm và gia cố. Do đó với công trình cũ cần xử lý cục bộ các điểm thấm, rãnh nứt sau đó mới tiền hành chống thấm trên toàn bộ công trình