Tẩy gỉ sắt thép công trình
Tẩy gỉ sắt thép

Tẩy gỉ sắt thép

Đối với việc thi công bảo vệ thì lượng dùng để bảo quản thép chưa gỉ (loại A) thông thường là 1lít dung dịch cho: 10-12m2 thép (Tùy thuộc từng loại sản phẩm tẩy gỉ sắt cụ thể) Đối với thi công tẩy rỉ lượng dùng để xử lý thép gỉ (loại B và C) là 1lít cho: 6-10m2 thép (Tùy thuộc từng loại sản phẩm tẩy gỉ sắt cụ thể)

Chất tẩy gỉ sắt B-05

Chất tẩy gỉ sắt B-05

B-05 là chất biến đổi gỉ hỗn hợp được sản xuất trên cơ sở các hoá chất vô cơ và hữu cơ; Dùng để làm sạch thép bị gỉ; Dùng để bảo quản thép chưa bị gỉ chống lại các tác nhân gây ăn mòn.

Chất tẩy gỉ sắt Rustcons 117

Chất tẩy gỉ sắt Rustcons 117

RUSTCONS 117 là một copolymer được tổng hợp từ các hợp chất vô cơ và hữu cơ được nghiên cứu đặc biệt. RUSTCONS 117 được dùng để tẩy sạch các lớp rỉ trên bề mặt sắt thép xây dựng.