Phụ gia Sika trong sản xuất Bê Tông

Phụ gia Sika trong sản xuất Bê Tông

Sika là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm cho sản xuất bê tông với các chất phụ gia bê tông, chất tháo ván khuôn, hợp chất bảo dưỡng, tác nhân phun và ức chế bề mặt.

Sản phẩm Sika được thiết kế và không ngừng phát triển để nâng cao chất lượng bê tông. Bên cạnh dãy các sản phẩm thông thường được sử dụng phổ biến như Plastiment và Sikament dùng trong sản xuất bê tông truyền thống có mác 40-50Mpa, nhờ vào công nghệ Sika Viscocrete. Sika còn cung cấp các giải pháp tiên tiến cho sản xuất Bê tông có chất lượng cao như Bê tông tự đầm – Bê tông đầm lăn – Bê tông cường độ cực cao, .. với tính thi công linh hoạt cho phép tối ưu hóa phương pháp đổ bê tông với các điều kiện công trường giới hạn. Các dãy sản phẩm khác cũng đáp ứng các ứng dụng đặc biệt từ Bê tông phun cho tới Bê tông nhẹ và Bê tông vĩa hè. Các sản phẩm quan trọng khác bao gồm Chất tháo ván khuôn, Hợp chất bảo dưỡng bề mặt bê tông, lớp phủ bề mặt..

Chống thấm Sika | Chong tham Sika | Vat lieu chong tham Sika | Vật liệu chống thấm Sika